PREVENTIE COVID-19

Aandacht voor hygiëne

Om te zorgen voor een veilige behandelomgeving voor zowel cliënt als therapeut en om de kans op verspreiding van Covid-19 te minimaliseren, hanteer ik in mijn praktijk een aantal maatregelen.

  • Volg de algemene regels van de Rijksoverheid.
  • Graag het documentShiatsu Therapy Guidance Infection Prevention Covid-19   goed doornemen voordat je een afspraak maakt.
    Dit document is onderworpen aan de voorwaarden die het RIVM stelt aan de uitoefening van contactberoepen, de Leidraad Infectiepreventie Covid-19 verstrekt door de brancheorganisaties voor de complementaire zorg RBCZ, KAB, NIBIG en FLICZ, en het aanvullend advies van de beroepsvereniging SVN (Shiatsu Vereniging Nederland).

  • Graag de vragenlijst goed doornemen:Question-list-Infection-Prevention-Covid-19  voordat je een afspraak maakt. 
    Als je alle vragen met “NEE” kan beantwoorden, dan kan de afspraak bevestigd worden. Bij twijfels over je gezondheid, is het aan te raden om eerst contact met mij op te nemen.