Tarieven & vergoeding

Eerst consult van 90 minuten: € 70

(incl. gratis intake van 30 minuten)

Vervolgconsult van 60 minuten: € 70

Vervolgconsult van 90 minuten: € 95

  • Betaling vindt na de behandeling plaats via online QR-code, betaalverzoek of factuur.
  • Wijziging of annulering van afspraak graag 24 uur van tevoren doorgeven per email, telefoon of whatsapp. Een niet nagekomen afspraak wordt in rekening gebracht.
  • Veel zorgverzekeraars vergoeden Shiatsu therapie vanuit de aanvullende verzekeringen. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de afgesloten polis.
    Bekijk HIER de 2020 polissen per verzekeraar.

Kwalificatie

Ik ben aangesloten bij de volgende professionele organisaties die toezicht houden op de kwaliteit van de zorgverlening, na-/bijscholing en eventuele klachten.

Voorwaarden, privacy & klachten

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen,   de Beroepscode  en de Klacht-en tuchtregeling van Shiatsu Vereniging Nederland en het RBCZ.

Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met de Algemene voorwaarden (link naar pdf) en de Privacyverklaring (link naar pdf) 

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn of een klacht hebben, dan stel ik het erg op prijs dat je alles open en eerlijk met mij bespreekt. Ik vertrouw erop dat wij er samen uit zullen komen.
Natuurlijk kun je je ook in volgorde wenden tot:

  • de vertrouwenspersoon / klachtenfunctionaris van Shiatsu Vereniging Nederland
  • de GAT, een landelijke geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg
  • de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), die de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg bewaakt.

Voor meer informatie kan je vinden op: https://www.shiatsuvereniging.nl/informatie-over-shiatsu-vereniging-nederland/klachtenprocedure