Tarieven & vergoeding

Eerst consult van 90 minuten: € 90

(incl. intake, diagnose en behandeling)


Vervolgconsult van 60 minuten: € 75

Vervolgconsult van 90 minuten: € 102

 • Betaling vindt na iedere behandeling plaats via een QR-code, een betaalverzoek of per factuur.
 • Het annuleren van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren te worden doorgegeven. Dit kan per e-mail, telefoon of whatsapp. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht.
 • Veel zorgverzekeraars vergoeden Shiatsu therapie en/of Acupunctuur vanuit de aanvullende verzekeringen. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de afgesloten polis.
  Meer informatie over vergoedingen is te vinden op de zorgwijzer voor Shiatsu therapie en Acupunctuur.


Kwalificatie

Ik ben aangesloten bij de hieronder genoemde professionele organisaties die toezicht houden op de kwaliteit van de zorgverlening, na-/bijscholing en eventuele klachten.

Wetgeving, voorwaarden, privacy & klachten

 • Mijn praktijk voldoet geheel aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Mijn praktijk wordt officieel erkend door zorgverzekeraars en de belastingdienst.
 • In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de klacht- en tuchtregeling van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en het RBCZ (koepelorganisatie voor de complementaire zorg).
 • Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met de Algemene voorwaarden en/of de Behandelovereekomst voor minderjarige cliënten. 
 • Tevens zijn het Verwerkingsregister en de Privacyverklaring vastgesteld volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die van toepassing zijn op alle afspraken.

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn of een klacht hebben, dan stel ik het erg op prijs dat je alles open en eerlijk met mij bespreekt. Ik vertrouw erop dat wij er samen uit zullen komen. Natuurlijk kun je je ook in volgorde wenden tot:

 • de klachtenfunctionaris van VBAG, die werkzaam is bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector.
 • de geschillencommissie van Quasir.
 • de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), de tuchtcolleges die de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg bewaken.

Meer informatie kan je vinden in de officiële klachtenprocedure van de VBAG